ĐỒNG HỒ

Liên kết Website

Danh ngôn hôm nay

Từ điển online

Nhập từ cần tra:

Chọn tra theo:Hôm nay thế nào?

Trao đổi

admin

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Gốc > Giáo án > Tin học > (4 thư mục)


Tin học 10 (4 bài)
Thumbnail

Chương III - Tin học 10

Ngày gửi: 2011-01-09 20:39:36

Thumbnail

Tiếp TH 10 đến hết HKI

Ngày gửi: 2010-11-07 10:42:59

Thumbnail

Tin học 10 - Tuan 5-11

Ngày gửi: 2010-09-28 00:58:58

Thumbnail

Tin học 10 - Tuần 1-5

Ngày gửi: 2010-08-23 21:52:30


Tin học 11 (3 bài)
Thumbnail

Chương IV - Tin học 11

Ngày gửi: 2011-01-09 20:25:21

Thumbnail

TH 11 chương III (đến hết HKI)

Ngày gửi: 2010-11-07 10:44:43

Thumbnail

Tin học 11 - Chương I&II

Ngày gửi: 2010-08-23 21:57:40


Tin học 12 (0 bài)

THCS (12 bài)
Thumbnail

Giáo án Tin học 8 (HKII)

Ngày gửi: 2011-01-10 21:12:11

Thumbnail

Giáo án Tin học 7 (HKII)

Ngày gửi: 2011-01-10 21:09:58

Thumbnail

Giáo án Tin học 6 (HKII)

Ngày gửi: 2011-01-10 21:08:20

Thumbnail

Soạn thảo văn bản 6_Hay_Một t...

Ngày gửi: 2010-10-07 08:51:09