ĐỒNG HỒ

Liên kết Website

Danh ngôn hôm nay

Từ điển online

Nhập từ cần tra:

Chọn tra theo:Hôm nay thế nào?

Trao đổi

admin

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Đáp án T.Anh vừa rồi

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: (c) NCP
Người gửi: Thế Duy (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:11' 18-02-2012
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
ĐÁP ÁN TIẾNG ANH 2

made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan
132 1 B 209 1 A 357 1 B 485 1 D
132 2 D 209 2 B 357 2 B 485 2 C
132 3 C 209 3 C 357 3 A 485 3 B
132 4 C 209 4 A 357 4 D 485 4 D
132 5 A 209 5 C 357 5 D 485 5 D
132 6 B 209 6 C 357 6 D 485 6 D
132 7 B 209 7 B 357 7 C 485 7 C
132 8 C 209 8 B 357 8 C 485 8 C
132 9 B 209 9 D 357 9 C 485 9 C
132 10 B 209 10 B 357 10 C 485 10 D
132 11 C 209 11 C 357 11 D 485 11 B
132 12 D 209 12 D 357 12 C 485 12 B
132 13 C 209 13 B 357 13 D 485 13 A
132 14 D 209 14 C 357 14 C 485 14 C
132 15 B 209 15 D 357 15 C 485 15 B
132 16 D 209 16 A 357 16 B 485 16 B
132 17 A 209 17 C 357 17 A 485 17 C
132 18 C 209 18 D 357 18 D 485 18 D
132 19 C 209 19 C 357 19 B 485 19 D
132 20 A 209 20 C 357 20 D 485 20 C
132 21 B 209 21 A 357 21 D 485 21 B
132 22 D 209 22 D 357 22 A 485 22 D
132 23 D 209 23 C 357 23 D 485 23 C
132 24 D 209 24 D 357 24 C 485 24 B
132 25 A 209 25 D 357 25 B 485 25 C
132 26 A 209 26 A 357 26 A 485 26 A
132 27 A 209 27 A 357 27 A 485 27 A
132 28 A 209 28 A 357 28 A 485 28 A
132 29 A 209 29 A 357 29 A 485 29 A
132 30 A 209 30 A 357 30 A 485 30 A
132 31 C 209 31 C 357 31 C 485 31 A
132 32 B 209 32 D 357 32 B 485 32 B
132 33 D 209 33 D 357 33 B 485 33 D
132 34 A 209 34 B 357 34 D 485 34 D
132 35 C 209 35 A 357 35 B 485 35 B
132 36 B 209 36 D 357 36 A 485 36 B
132 37 C 209 37 B 357 37 A 485 37 C
132 38 D 209 38 B 357 38 C 485 38 A
132 39 D 209 39 B 357 39 B 485 39 A
132 40 B 209 40 B 357 40 B 485 40 A
 
Gửi ý kiến